Wij presenteren u de Atlantis Appartementen.

Meer informatie?
+31 (0) 622500648

Aankoopproces Atlantis

Macedonië is een land dat een aantal zaken op het gebied van onroerend goed kopen door buitenlanders, heel goed op orde heeft. Zo heeft Macedonië net als Nederland een digitaal kadaster en worden u en andermans eigendommen dus goed vastgelegd.

Tijdens het eerste gesprek of in een van de vervolggesprekken kunnen wij samen met u bekijken hoe uw persoonlijke (financiële) mogelijkheden aansluiten bij uw wensen. Net als in veel landen is het, als niet ingezetenen, moeilijk om een onroerend goed plaatselijk (deels) te financieren, daarnaast zijn de rentetarieven in Macedonië niet echt interessant te noemen. Indien u een ( aanvullende) financiering nodig heeft kunnen wij u assisteren bij het vinden van een passende en betaalbare lening.

Vervolgens kunt u tijdens een oriënterend bezoek zelf het project bekijken en – indien u de regio nog niet kent – kennismaken met de mooie plekken rond het Meer van Ohrid en de gastvrijheid van de Macedoniërs.

Indien u aanvullende wensen heeft of aanpassingen wilt in het appartement dan kunt u deze doorspreken met onze Nederlandse architect Bob Nieuweboer. Hij informeert u graag over de mogelijkheden.

Overweegt u zich op (lange) termijn voor meer dan 3 maanden per jaar in Macedonië te vestigen? Dan is het mogelijk tijdens een oriënterend bezoek tevens te spreken met onze juridisch adviseur Aleksander Godzo over de mogelijkheden van een ‘Temporary residence permit’.

Onze accountant in Ohrid kan u weer alles vertellen over de fiscale verschillen tussen Macedonië en Nederland en waar u mee te maken krijgt bij een eventuele fiscale verhuizing, want ook dit kan mogelijk interessant zijn. Macedonië kent namelijk maar een belasting tarief voor de inkomstenbelasting een ‘flattax’ van 10%’’.

Mocht u interesse hebben in een appartement in Atlantis maak dit dan aan ons kenbaar, wij zullen u dan aanvullende informatie sturen en een concept koopakte ter inzage. De koopakte zal naar overleg, eventuele aanpassing(en), uw goedkeuring, en na ontvangst van uw NAW gegevens met een kopie legitimatiebewijs-, worden opgemaakt en gepersonaliseerd ter ondertekening voor de aankoop.

Bij het tekenen van de koopcontract wordt van u, afhankelijk van de afspraken en het gewenste appartement- een eerste aanbetaling verlangt, na ontvangst hiervan worden vervolgens de stukken door een beëdigd vertaler in het Macedonisch vertaald en deze worden deze door onze juridisch adviseur Alexander Godzo bij onze notaris in Ohrid gedeponeerd, hierna volgt een aantekening in het kadaster op uw naam.

Na gereedkomen van de appartementen kan de definitieve overschrijving in Ohrid bij onze Notaris en desgewenst in het bijzijn van een officiële vertaalster plaatsvinden door u of door een door u gemachtigd persoon ( net wat uw wensen en mogelijkheden zijn), Daarna zorgt de notaris voor de inschrijving in het kadaster. Net als hier in Nederland ontvangt u na gereedkomen van de appartement in aanbouw, na oplevering en goedkeuring de officiële ,,imotenlist’’ ofwel het eigendomsbewijs/splitsingsakte en kunt u beginnen met genieten.

Ook het erfrecht verloopt goed en gunstig in Macedonië, uw erfgenamen kunnen gewoon erven en het eigendom gaat na afhandeling van de erfenis door de Notaris, net als hier, over op de erfgenamen. Wat wel verschilt is dat men in Macedonië eerst naar de Notaris moet, mocht u een langstlevende contract willen, anders deelt je partner in evenredigheid met de aanwezige kinderen.

atlantis-aankoopporces

Informatie of interesse in één van de appartementen, of wilt u meer weten?

BNC Group is trots u deze unieke kans te kunnen bieden.